Disclaimer en eigendomsrecht

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de informatie op deze site van handbalvereniging Apollo te Son werd geplaatst, bestaat er nog altijd de kans dat deze informatie verouderd is en/of fouten kan bevatten. Handbalvereniging Apollo en/of de webdesigners zijn hiervoor dan ook niet aansprakelijk. Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van de website van handbalvereniging Apollo behoren tot handbalvereniging Apollo. Dit omvat logo’s, lay-out, foto’s, clubnaam. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van handbalvereniging Apollo of haar toeleveranciers tekst, beeld en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media en/of op andere wijze op te slaan en/of te verspreiden en/of te verveelvoudigen.