Gedragsregels NOC-NSF

(verkorte ) Gedragsregels vanuit NOC-NSF:

Een sporter, trainer/coach, scheidsrechter, toeschouwer en bestuurder van HV Apollo:

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. Een speler/trainer/coach gaat zorgvuldig om met het door Apollo geleverde materiaal.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Huisregels en regels van ander clubs, Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping. Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS DIENSTBAAR: Handel altijd in het belang van de vereniging en helpt daar waar gevraagd of nodig als coach, scheidsrechter, tijdwaarneming of in een andere rol.

Drinkt rond de wedstrijden van JEUGDTEAMS geen alcohol. Drinkt alcohol met mate.

Wilt u meer weten of heeft u een melding? Klik dan hier: https://www.handbal.nl/vertrouwenscontactpersoon/